SSS

1- Özürlü Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir ?
Özürlü bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer almaktadır.

2- Özel Eğitim Hizmetlerinin Yasal Dayanağı Nedir ?
Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.

3- Özel Özel Eğitim Merkezlerinden Hizmet Almak İçin Nereye Başvurmak Gereklidir?
Hastaneden alınan “eksiksiz” doldurulmuş “özürlüler için sağlık kurulu raporu” ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bulunulmalıdır.

4- Eğitsel Değerlendirme Ve Tanılama Nedir?
Bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla nesnel, standart testler ve özürlü bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılan tüm uygulamalardır.

5- Eğitsel Değerlendirme Ve Tanımlama İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Özürlü bireyin velisinin veya okul/ kurum yönetiminin yazılı başvurusu, • Okula/ kuruma kayıtlı özürlü bireyin bireysel gelişim raporu • İkametgâh belgesi • Özürlüler için sağlık kurulu raporu

6- Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Ailenin Görevi, Sorumlulukları Ve İşlevi Nedir ?
Özel eğitimin temel ilkelerinden biriside ailelerin özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımlarının ve eğitimlerinin sağlanmasıdır. Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın her sürecinde aileler, okul ve uzmanlar işbirliği içinde çalışırlar. Gerektiğinde ailenin görüşü alınır. Ailenin görüş ve onayı alınmadan özel eğitim süreci ile ilgili hiçbir açıklama yapılamaz.

7- Özürlü Bireyin Ailesine Yönelik Eğitim Hizmetleri Nasıl Verilmektedir?
Aile eğitimi tüm eğitim kademelerindeki özürlü bireyin eğitimine katkı sağlamak “rehberlik ve danışmanlık” hizmetlerini içeren bir eğitimdir. Aile Eğitim Hizmetleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim Okul ve Kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.

8- Özel eğitime ihtiyacı olan çocuğumla ilgili alınan kararlara itiraz etme hakkım var mı?
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 18.maddesi gereği bu karara itiraz etme hakkınız var. Bu maddede yer alan açıklamalar şöyle: a) Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir. Buna göre kurul uygun gördüğü takdirde yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir ve bir ay içerisinde aileyi bilgilendirir.

9- Çocuğumun özel eğitim alabilmesi için raporlar gerekliymiş. Bu raporlar nedir, nereden alabilirim?
Devlet desteğinden yararlanabilmeniz için iki tane rapor gereklidir. Öncelikle yetkili bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanelerinden tıbbi değerlendirme ve tanı raporu almanız gereklidir. Bu rapor ile eğer çocuğunuz bir okula kayıtlı öğrenci ise okulunuzun bağlı olduğu il veya ilçenin REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDEN özel eğitim raporu almanız gereklidir.Bu iki raporla size uygun,beğendiğiniz,istediğiniz bir özel eğitim kurumundan devlet destekli özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilirsiniz.

10- Özel eğitim alt sınıfından mezun olan çocuğum hangi okullara gidebilirler?
Özel eğitim alt sınıfından mezun olan öğrenciler engel türleri ve inceleme sonuçlarındaki performanslarına bakılarak bir üst eğitim öğretim okuluna yönlendiriliyor. Bu okullara yönlendirmeyi rehberlik ve araştırma merkezleri yapıyor. İş Okullarına öğrenci velisi direk gidip kayıt yaptıramıyor. Kayıt için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kurul kararının alınması gerekiyor. Kurul kararının alınabilmesi rehberlik ve araştırma merkezinin inceleme raporu, hastane raporu ve ilköğretim diplomasını zorunlu kılıyor. Özel eğitim sınıfından mezun olduktan sonra öğrenci velisinin/ okul yönetiminin merkezimizden randevu alması ve süreci başlatması gerekiyor. İnceleme tarihine kadar diplomaların yetişmemesi durumunda daha sonra değiştirilmek üzere öğrenci belgesi ile de işlemler başlatılabiliyor.

MERKEZİMİZ

sag1

sag2

sag3

foter